Der kan opstilles et antal KPI (Key Performance Indicators) for brugerne af systemet. Det er ikke alle brugere, der kan måles med samme målestok, så derfor er de valgte KPI-tal knyttet til den enkelte brugers profil.

Opsætning af KPI foregår derfor i flere trin:

  1. Definér brugerprofiler.
  2. Tilknyt de enkelte brugere den passende profil.
  3. Opsæt KPI-tal for hver profil
  4. Overvej hvor mange KPI-tal den enkelte bruger skal præsenteres for. 3-5 er overskueligt og motiverende. 10 er ikke. 20 er demotiverende.

Opsæt KPI-tal

KPI-tal fremkommer ved at udføre bestemte målinger på data i CRM og eventuelt sammenholde de fundne værdier med opstillede mål.

F.eks. vil en KPI kunne beskrives som:

“For sælgere gælder at de altid skal have 10 salgsmøder planlagt til afholdelse i de næste 14 dage.”

Her vil ChannelCRM så finde det antal salgsmøder, der rent faktisk er planlagt for de næste 14 dage og sammenholde dette med måltallet 10. Hvis der findes 6 salgsmøder, vil resultatet vises som 6 og scoren bliver 60%.

KPI’er kan defineres meget enkle som i eksemplet ovenfor, men de kan også defineres mere komplekse som f.eks. “Med hvilken andel af kunde-virksomheder, hvor du er Key Account Manager, har du haft salgsmøder de seneste 90 dage.”

KPI’er defineres ud fra skabeloner, som ligger klar i systemet. Hvis du synes at der mangler en skabelon, er vi meget lydhøre for idéer.

Ved klik på knappen KPI opsætning vises følgende vindue.

Her er der allerede defineret én regel. For at se, hvad den indeholder klikkes på linjen.

Den valgte regel er en ret enkel regel: Antallet at planlagte møder for de næste 14 dage, hvor brugeren deltager. Og reglen er tilknyttet alle, der har profilen “Salg”.

Beregning af KPI-tal

Alle KPI-regler for alle brugere beregnes hver nat. Det betyder at KPI-tallene er faste i løbet af dagen, selvom du måske samme dag har planlagt en hel masse ny aktiviteter. Næste dag vil tallene dog igen være retvisende – også for de ny planlagte.

Visning af KPI overfor brugerne

Knappen “Mine KPI” vises kun over for den enkelte bruger, hvis der er defineret KPI-tal for brugeren. Et klik åbner et vindue “Dagens KPI”, der er indeholder KPI-tal og eventuelt forecast vist som graf.

Ovenstående indlæg viser kun lidt af overfladen i anvendelse og opsætning af KPI i ChannelCRM. For at se mere kan du besøge hjælpesiden https://channelcrmhelp.dk/index.html?mykpi.htm eller video på https://www.youtube.com/user/ChannelCRM/search?query=LED03